ARiMR – dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

Chcesz wnioskować o dofinansowanie gruntów rolnych? Sprawdź, jakie są zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie ARiMR! Zobacz, kto może skorzystać z finansowania z Unii Europejskiej i ile wynoszą dopłaty w 2023 roku! W poniższym poradniku wskazujemy, czym są dopłaty bezpośrednie, kogo obejmują i z jakiego tytułu można wnioskować o dofinansowanie!

Jakie są zasady składania wniosków w 2023 roku?

Dopłaty bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, który jest aktywny zawodowo, tym samym prowadzi działalność rolniczą. Co więcej, osoba ubiegająca się o dopłaty musi być posiadaczem łącznie 1 hektara gruntów na dzień 31 maja 2023 roku, które objęte są programem. Przyznanie płatności bezpośrednich przysługuje osobom, które potwierdzą prawo do własności gruntów. Ten warunek może być spełniony przez umowę dzierżawy, tytuł własności, jak również umowę ustną. Na dodatek osoba, która ubiega się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, powinna wykonywać czynności, których wynikiem jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. 

Jakie są rodzaje dopłat bezpośrednich dla rolników?

Dopłaty bezpośrednie dzielą się na kilka rodzajów. Beneficjent, który ubiega się o dopłaty bezpośrednie z ARiMR, mogą skorzystać z takiego dofinansowania jak:

 • podstawowe wsparcie dochodów,
 • płatność dla młodych rolników,
 • płatność redystrybucyjna,
 • wsparcie dochodów związane z produkcją do zwierząt (płatności do krów, kóz, owiec, bydła),
 • wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin (do buraków cukrowych, roślin strączkowych na nasiona, chmielu, roślin pastewnych, lnu, konopi włóknistych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, pomidorów),
 • płatności dotyczące ekoschematów (m.in. dobrostan zwierząt, obszary z roślinami miododajnymi, dofinansowanie z tytułu rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi).

Kiedy złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Nabór wniosków o dopłaty rozpoczyna się od 15 marca i kończy się 30 czerwca 2023 r. Co więcej, można złożyć wniosek przez Internet do 25 dni po ustalonym terminie składania dokumentów, czyli do dnia 25 lipca 2023 r (ostateczny termin składania wniosków). Warto dodać, że wnioski złożone po tym terminie nie są rozpatrywane.

Termin składania zmian do wniosku

W przypadku pomyłek lub dokonania zmian do wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich należy wykonać tę czynność do 17 lipca 2023 r. Poza tym ARiMR daje również możliwość składania zmian do wniosku w terminie od 18 do 25 lipca 2023 roku, przy czym każdy dzień roboczy zwłoki skutkuje pomniejszeniem wartości dopłat do powierzchni o 1%, których dotyczy zmiana. 

Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie 2023?

Wnioski o płatności bezpośrednie za 2023 rok przesyła się przez system elektroniczny, który jest dostępny na portalu ARiMR. Cały proces składania podań o przyznanie finansowania z Unii wykonuje się z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus. Warto dodać, że do tej platformy logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Aby przejść do systemu, należy wpisać login i hasło. Osoby, które nie posiadają konta w PUE muszą wcześniej je założyć. Co więcej, w trakcie składania formularza nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Dopłaty bezpośrednie można wysłać drogą pocztową, jak również bezpośrednio złożyć w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji, w których możesz liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. Możliwość ta jest kierowana szczególnie do osób, które nie potrafią lub mają problemy z przesłaniem wersji elektronicznej.

Kto może ubiegać się o płatność bezpośrednią z ARiMR?

Ubiegający o dopłaty z ARiMR musi być rolnikiem, a tym samym osobą fizyczną albo prawną, oprócz tego może być to grupa osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Polski. Osoba wnioskująca o dopłaty musi prowadzić działalność rolniczą, do której można zaliczyć m.in.:

 • produkcję,
 • uprawę produktów rolnych (m.in. zbóż),
 • hodowlę zwierząt,
 • utrzymywanie zwierząt gospodarskich,
 • utrzymywanie gruntów w odpowiednim stanie w celu ochrony środowiska.

Ponadto osoba, która ubiega się o zapomogę z dofinansowania Unii Europejskiej, musi mieć prawo do użytków rolnych, do których to chce otrzymać dopłaty. W związku z powyższym rolnik musi być realnym posiadaczem ziem rolnych lub dzierżawcą. Dlatego powinien przedstawić dokument potwierdzający własność do gruntów lub umowę dzierżawy w formie pisemnej, lub ustnej.

Ile wynoszą dopłaty bezpośrednie 2023?

Wielkość płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest zależna od kursu euro. W związku z tym wartość dopłat zmienia się w każdym roku kalendarzowym. Stawki na bieżący rok będą ogłoszone dopiero 30 września 2023 r. Oprócz tego kwota zależna jest od:

 • wielkości gospodarstwa rolnego oraz działek rolnych,
 • ilości plonów zebranych w roku,
 • liczby i gatunku zwierząt, które są hodowane w gospodarstwie.

Warto dodać, że płatności bezpośrednie ARiMR będzie wypłacać w formie zaliczki od 15 października 2023 roku. Cała pozostała część końcowa zostanie uregulowana najpóźniej do końca czerwca 2024 r. przez ARiMR.

Podsumowanie

 • Płatności bezpośrednie są to bezzwrotne finansowania przyznawane do 1 ha przez ARiMR.
 • Dofinansowanie obejmuje rolników w Unii Europejskiej.
 • W celu otrzymania dopłat należy przesłać wniosek przez system elektroniczny eWniosekPlus. Logowanie następuje przez PUE.
 • Aby zalogować się do Platformy w celu przesłania wniosku i potrzebnych dokumentów, należy posiadać dane dostępu — login oraz hasło.
 • Termin składania podania mija 30 czerwca. Dokumenty i zgłoszenie rolnicy mogą składać po tym terminie. Ostateczna data przypada na dzień 25 lipca bieżącego roku.
 • Każdego roku kilka mln rolników ubiega się o dotację unijne, tym samym do systemu spływa mln wniosków o dopłaty!
 • Na wielkość dotacji 2023 ARiMR wpływa m.in. ich rodzaj, kurs euro, wielkość gospodarstwa czy ilość zebranych plonów.
 • Dokładna wartość wszystkich dotacji będzie znana od 30 września.
 • Dotacje ARiMR wypłaci w formie zaliczek od połowy października 2023 roku. Na ten rok 15 października przypada w niedzielę, tak więc pierwsze zaliczki wejdą na konta od 16 października.
 • Rodzajami dopłat są m.in. podstawowe wsparcie dochodów, ekoschematy, płatność dla młodych rolników, płatność redystrybucyjna, jak również dopłaty do krów, kóz, owiec, bydła.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie do ARiMR?

Termin składania wniosków o dopłaty rozpoczyna się 15 marca. Zgłoszenia można składać przez eWniosekPlus do 30 czerwca 2023 r. Po tym terminie przez kolejne 25 dni można nadal składać podania, jednak za każdy dzień zwłoki od oficjalnego terminu ARiMR obniża wartość opłat o 1% od wniosku objętego zmianą.

Co to są dopłaty bezpośrednie z ARiMR?

Dopłaty bezpośrednie są to bezzwrotne dofinansowanie, które udzielane jest rolnikom w całej Unii Europejskiej. Pomoc w postaci finansowania realizowana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki stanowią duże wsparcie dla każdego rolnika ubiegającego się o płatności, dzięki którym osoby pobierające dotację mogą przeznaczyć ją na modernizację rolnictwa w obszarze własnego użytku rolnego.

Ile wynoszą dotacje bezpośrednie w 2023 roku?

Wielkość dopłat zależna jest od kursu euro. Dokładne wartości dotacji będą znane dopiero po 30 września bieżącego roku. Ponadto na wielkość dotacji ma wpływ m.in. wielkość gospodarstwa, ilość zebranych plonów czy ilość zwierząt hodowlanych.

źródło: ZUS

Oceń Placówkę ARiMR
[Łącznie: 6 Średnia: 3.3]

Dodaj komentarz