ARiMR – dopłaty bezpośrednie w 2022 roku

Chcesz wnioskować o dofinansowanie gruntów rolnych? Sprawdź, co to są dopłaty bezpośrednie ARiMR! Zobacz, kto może skorzystać z finansowania z Unii Europejskiej i ile wynoszą dopłaty w 2022 roku! W poniższym poradniku dowiesz się jak złożyć krok po kroku wniosek o dofinansowanie z ARIMR!

Co to są dopłaty bezpośrednie ARiMR?

Dopłaty bezpośrednie są to bezzwrotne dofinansowania, które udzielane jest rolnikom w całej Unii Europejskiej. Pomoc w postaci finansowania realizowana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki stanowią duże wsparcie dla każdego rolnika ubiegającego się o płatności, dzięki którym osoby pobierające dotację mogą przeznaczyć ją na modernizację rolnictwa w obszarze własnego użytku rolnego. W tegorocznej kampanii można otrzymać dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowych z PROW w zakresie:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności z praktyk rolniczych, które są korzystne dla klimatu i środowiska, inaczej nazywane jako płatność za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • dopłat dodatkowych,
 • płatności związanych z produkcją (dla rolników, którzy uprawiają określone gatunki roślin),
 • dotacji w ramach przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniająca płatność podstawowa i płatność niezwiązana do tytoniu),
 • systemu dla małych gospodarstw.

Kto może ubiegać się o płatność bezpośrednią z ARiMR?

Ubiegający o dopłaty z ARiMR musi być rolnikiem, a tym samym osobą fizyczną albo prawną, oprócz tego może być to grupa osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Polski. Osoba wnioskująca o dopłaty musi prowadzić działalność rolniczą, do której można zaliczyć m.in.:

 • produkcję,
 • uprawę produktów rolnych,
 • hodowlę zwierząt,
 • utrzymywanie zwierząt gospodarskich,
 • utrzymywanie gruntów w odpowiednim stanie w celu ochrony środowiska.

Ponadto rolnik, który ubiega się o zapomogę z dofinansowania Unii Europejskiej, musi posiadać prawo do użytkowania użytków rolnych, do których chce otrzymać dopłaty. W związku z powyższym rolnik musi być realnym posiadaczem ziem rolnych lub dzierżawcą. W związku z tym powinien przedstawić dokument potwierdzający własność do gruntów lub umowę dzierżawy w formie pisemnej, lub ustnej.

Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie 2022?

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok przesyła się przez system elektroniczny, który jest dostępny na portalu ARiMR. Cały proces składania podań o przyznanie finansowania z Unii wykonuje się z wykorzystaniem PUE (Platformy Usług Elektronicznych). Aby przejść do systemu, należy wpisać login i hasło. Osoby, które nie posiadają konta w PUE muszą wcześniej je założyć.

Dopłaty bezpośrednie można składać również w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji, w których możesz liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. Możliwość ta jest kierowana szczególnie do osób, które nie potrafią lub mają problemy z przesłaniem wersji elektronicznej.

Ile wynoszą dopłaty bezpośrednie 2022?

Wielkość płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest zależna od kursu euro. W związku z tym wartość dopłat zmienia się w każdym roku kalendarzowym. Stawki na bieżący rok będą ogłoszone dopiero 30 września 2022 r. Oprócz tego kwota zależna jest od:

 • wielkości gospodarstwa rolnego oraz działek rolnych,
 • ilości plonów zebranych w roku,
 • liczby i gatunku zwierząt, które są hodowane w gospodarstwie.

Warto dodać, że płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW będą wypłacane w formie zaliczki dopiero od połowy października 2022 roku. Cała pozostała część końcowa zostanie uregulowana najpóźniej do końca czerwca 2022 r. przez ARiMR.

Kiedy złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Składanie wniosków o dopłaty rozpoczyna się od 15 marca i kończy się 31 maja 2022 r. Co więcej, można złożyć wniosek przez Internet do 25 dni po ustalonym terminie składania dokumentów, czyli do dnia 27 czerwca 2022 r.

Oprócz tego ARiMR umożliwia składanie zmian do przesłanych wniosków. W związku z tym zmiany do wniosków o przyznanie dotacji bezpośrednich (bez finansowania dotyczącego zwierząt) można składać do 15 czerwca 2022 roku. Warto wspomnieć, że jest możliwość składania drugiej tury zmian do dnia 27 czerwca.

Ponadto należy pamiętać, że każdy roboczy dzień opóźnienia powoduje zmniejszenie należnych płatności o 1 proc. – ARiMR potrąci 1 procent tylko do wniosków, które dotyczą obszarów objętych zmianą.

Podsumowanie

 • Płatności bezpośrednie są to bezzwrotne finansowania przyznawane do 1 ha przez ARiMR.
 • Dofinansowanie obejmuje rolników w Unii Europejskiej.
 • W celu otrzymania dopłat należy przesłać wniosek przez system elektroniczny — Platformę Usług Elektronicznych. Warto pamiętać, że od 2022 r. nie składa się wniosków przez aplikację eWniosekPlus.
 • Aby zalogować się do Platformy w celu przesłania wniosku i potrzebnych dokumentów, należy posiadać dane dostępu — login oraz hasło.
 • Termin składania podania mija 31 maja. Dokumenty i zgłoszenie mogą być również złożone po tym terminie. Ostateczna data przypada na dzień 27 czerwca bieżącego roku.
 • Każdego roku kilka mln rolników ubiega się o dotację unijne, tym samym do systemu spływa mln wniosków o dopłaty!
 • Na wielkość dotacji 2022 ARiMR wpływa m.in. ich rodzaj, kurs euro, wielkość gospodarstwa czy ilość zebranych plonów.
 • Dokładna wartość wszystkich dotacji będzie znana od 30 września.
 • W 2022 roku rolnicy mogą ubiegać się o tzw. uzupełniającą płatność podstawową, która dotyczy tylko użytków rolnych, na których są uprawiane konkretne rośliny np. mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie do ARiMR?

Termin składania wniosków o dopłaty rozpoczyna się 15 marca. Zgłoszenia można składać przez PUE do 31 maja 2022 r. Po tym terminie przez kolejne 25 dni można nadal składać podania.

Co to są dopłaty bezpośrednie z ARiMR?

Dofinansowanie bezpośrednie jest to forma subwencji, która przyznawana jest dla rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopłaty są bezzwrotną formą finansowania z Unii Europejskiej.

Ile wynoszą dotacje bezpośrednie w 2022 roku?

Wielkość dopłat zależna jest od kursu euro. Dokładne wartości dotacji będą znane dopiero po 30 września bieżącego roku. Ponadto na wielkość dotacji ma wpływ m.in. wielkość gospodarstwa, ilość zebranych plonów czy ilość zwierząt hodowlanych

źródło: ZUS

Oceń Placówkę ARiMR
[Łącznie: 2 Średnia: 3]

Dodaj komentarz