ARiMR Żywiec – Biuro Powiatowe w Żywcu

Adres:

ul. Ks.Pr.St.Słonki 24
34-300 Żywiec

Telefon:

338624241

Powiat/Województwo:

Powiat: żywiecki
Wojewódzctwo: Śląskie

ARiMR w Żywcu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Żywiec (powiat żywiecki, województwo śląskie, kod pocztowy 34-300)

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

ARiMR w Żywcu

Sprawdź czym się zajmuje i jakie zadania ma ARiMR w Żywcu oraz kto może otrzymać przyznawane dofinansowania lub dopłaty.

Dla kogo przeznaczone są dofinansowania, dopłaty i dotacje z ARiMR?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są głównie rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Jakie zadania są realizowane w ARiMR Żywiec?

Główne zadania realizowane przez Agencję to:

  1. Płatności bezpośrednie – są głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w Unii Europejskiej. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem dopłat. Wsparcie finansowe udzielane jest proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. 
  2. PROW (Unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej  i obszarów wiejskich rozpoczętego w minionych latach.
  3. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – program ten umożliwia kontynuację procesu rozwoju rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce.
  4. Wsparcie rynków rolnych – większość zadań Agencji w tym zakresie przeniesiona została w ostatnich latach do KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). ARiMR zajmuje się nadal m.in. administrowaniem rozdysponowania warzyw oraz owoców, które nie są przeznaczone do sprzedaży. W ubiegłych latach zajmowała się też wybranymi zadaniami w zakresie wsparcia dla gospodarstw które poniosły straty w wyniku ptasiej grypy czy ASF (Afrykański pomór świń).

Przykładowe dopłaty/dotacje/dofinansowania od ARIMR w Żywcu

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu prowadzi nabór wniosków w ramach dotacji między innymi na:

  • Modernizację gospodarstw rolnych w Żywcu 
  • Restrukturyzację małych gospodarstw
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
  • Przetwórstwo oraz marketing produktów rolnych

Pamiętaj! ARiMR jest także uprawniony do sprawdzania, czy beneficjenci przestrzegają warunków, na jakich przyznane zostały im środki.

Podziel się swoją opinią o ARiMR Żywiec

Czy jesteś zadowolony z działania biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu? Wyraź swoją opinie poniżej w komentarzu.

Oceń Placówkę ARiMR
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz