Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Twoje nieoficjalne centrum wiedzy o ARiMR

Oddziały Regionalne ARiMR

Placówki Agencji znajdują się na terenie całego kraju. W każdym z 314 powiatów znajdziemy Biuro Powiatowe ARiMR. Wyżej w strukturze znajdują się oddziały regionalne których jest dokładnie 16 - po jednym na każde województwo. Na naszej stronie sprawdzisz dane kontaktowe oraz adres do każdego z Biur Agencji.

Co to jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej.

Agencja prowadzi:

  • rejestr zwierząt gospodarskich (kolczykowanie)
  • system identyfikacji działek rolnych
  • ewidencję producentów rolnych
  • krajowy rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

O różnego typu dopłaty, dofinansowania oraz dotacje mogą się starać:

  • rolnicy i małżonkowie rolników,
  • mieszkańcy wsi,
  • grupy producentów rolnych,
  • przedsiębiorcy,
  • samorządy lokalne,
  • podmioty z sektora rybackiego.