ARiMR Lidzbark Warmiński – Biuro Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Adres:

ul. Bartoszycka 9
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

897677177

Powiat/Województwo:

Powiat: lidzbarski
Wojewódzctwo: Warmińsko-mazurskie

ARiMR w Lidzbarku Warmińskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie, kod pocztowy 11-100)

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

ARiMR w Lidzbarku Warmińskim

Sprawdź czym się zajmuje i jakie zadania ma ARiMR w Lidzbarku Warmińskim oraz kto może otrzymać przyznawane dofinansowania lub dopłaty.

Dla kogo przeznaczone są dofinansowania, dopłaty i dotacje z ARiMR?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są głównie rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Jakie zadania są realizowane w ARiMR Lidzbark Warmiński?

Główne zadania realizowane przez Agencję to:

  1. Płatności bezpośrednie – są głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w Unii Europejskiej. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem dopłat. Wsparcie finansowe udzielane jest proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. 
  2. PROW (Unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej  i obszarów wiejskich rozpoczętego w minionych latach.
  3. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – program ten umożliwia kontynuację procesu rozwoju rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce.
  4. Wsparcie rynków rolnych – większość zadań Agencji w tym zakresie przeniesiona została w ostatnich latach do KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). ARiMR zajmuje się nadal m.in. administrowaniem rozdysponowania warzyw oraz owoców, które nie są przeznaczone do sprzedaży. W ubiegłych latach zajmowała się też wybranymi zadaniami w zakresie wsparcia dla gospodarstw które poniosły straty w wyniku ptasiej grypy czy ASF (Afrykański pomór świń).

Przykładowe dopłaty/dotacje/dofinansowania od ARIMR w Lidzbarku Warmińskim

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim prowadzi nabór wniosków w ramach dotacji między innymi na:

  • Modernizację gospodarstw rolnych w Lidzbarku Warmińskim 
  • Restrukturyzację małych gospodarstw
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
  • Przetwórstwo oraz marketing produktów rolnych

Pamiętaj! ARiMR jest także uprawniony do sprawdzania, czy beneficjenci przestrzegają warunków, na jakich przyznane zostały im środki.

Podziel się swoją opinią o ARiMR Lidzbark Warmiński

Czy jesteś zadowolony z działania biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim? Wyraź swoją opinie poniżej w komentarzu.

Oceń Placówkę ARiMR
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz